Κατηγορία: Κτηνοτροφία

Kalø - κατεύθυνση βοοτροφίας 0

Εργασία και Σπουδές στη βιολογική γεωργία στη Δανία

Όταν ξεκίνησα τις μελισσοκομικές και γεωργικές εκπαιδεύσεις μου στην Ελλάδα, με σκοπό να αποκτήσω τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η επαγγελματική ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η τεχνική...