Κατηγορία: Βιολογική Γεωργία

Love Sporoi – let's grow together 0

Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Σπόρων Love Sporoi στην Οργάνωση Γη

Με πρωτοβουλία του αρχαιότερου οργανισμού πιστοποίησης βιοδυναμικής γεωργίας Demeter International, διοργανώνονται σε έξι ευρωπαϊκές πόλεις φεστιβάλ σπόρων με στόχο την «διάδοση του μηνύματος για την ελεύθερη παραγωγή, διάθεση και ανταλλαγή παραδοσιακών ποικιλιών και ιδιοπαραγόμενων...

Kalø - κατεύθυνση βοοτροφίας 0

Εργασία και Σπουδές στη βιολογική γεωργία στη Δανία

Όταν ξεκίνησα τις μελισσοκομικές και γεωργικές εκπαιδεύσεις μου στην Ελλάδα, με σκοπό να αποκτήσω τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η επαγγελματική ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η τεχνική...